อาจารย์แพทรียา บัววันเพ็ญ

 อาจารย์แพทรียา บัววันเพ็ญ (ครูพี่แพท) เป็นอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลโควตานักศึกษาใหม่และทำเอกสารกองทุนกู้ยืม ของรัฐบาล มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวกว่า 10 ปี

อาจารย์พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด

อาจารย์พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด (ครูพี่อาร์ต) เป็นอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ  มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวมากกว่า 10 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

1.เลือกคณะ ที่ต้องการจะศึกษา

2.กรอกใบสมัครออนไลน์ (หรือใบสมัครโควตา)

3.โอนค่าสมัคร บัญชีแพทรียา บัววันเพ็ญ ธนาคารกสิกรไทย 610 241 2646

4.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

5.รอใบตอบรับ การเป็นนักศึกษาโควตา โดยจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์

6.รายงานตัว หรือ สอบ (แล้วแต่คณะ) ตามวันและเวลาที่กำหนด